Beg_abc_Eng 5 billion a year Look good.ny ynakees That all happened prior to the crash in India's stock, bond and currency markets.casquette ralph lauren polo In the summer it becomes even more important for you to have snacks for the kids.gucci on line Now, it's time to innovate upon the brand.qanba q1 arcade joystick If you're using empty gallon jugs, you may have to change it before the oil is done draining.how long for viagra to kick in Add remaining batter and top with remaining topping mix.kamagra oral jelly does it work Wish that show was still around to grill this long unawaited sequel.kamagra 50 mg oral jelly Sadly, fashion taken to this point makes it a lethal industry.kamagra 100mg oral jelly how to use .bet365 co Neons are also making makeup news, with lip glosses in sheer neon colors of grape, orange, and cherry pink.bovada prop bets Wear them to the grocery store or on an errand run.sports betting lines It's possible, but to do this you must be willing to start small and grow bigger and better later, when you can make a larger investment. The image quality of this lens is simply awesome with sharpness from the centre to the edges. But as the Chinese started to travel, they quickly learned there was a difference between what they saw on shelves at home and what was on offer in boutiques abroad. I live in a hot desert. It just seems to work best for my hair. Again, we have very beautiful earrings that we have here, she looks amazing; you know, good piece of bracelet, so you don't need to wear a necklace with that. Tie sides. The Dress That's a Plumber's NightmareSome fashion designers are all about complementing a woman's body. Ives. She still so much a kid. Click on the tabs of their online design gallery and choose the dress that you like. They found that while most physical activities offered no protection against dementia, reading and crossword solving unsurprisingly reduced the risk by up to 50 percent. Even blush/light pink or white shoes could work well. But when it comes to comfort, not all shoes are created equal. , 3.20 pounds, it has been described as "the. Tutorials are present to assist in increasing the learning curve. It's dark and eerie with the colors for it and it has the series logo and navigation in white on top of it. Barbara Boxer and Dianne Feinstein, as well as endorsements from labor unions like the Service Employees International Union and most of California top newspapers. One of the simple, unavoidable facts of life is that stains happen, no matter how careful we are with our glasses of red wine or simmering pans of spaghetti sauce. I inherited the furniture and after cleaning and restoring it, I'm gonna put it in our own guesthouse. Went from $800 to about $1,200 on weekdays, and [on] Friday and Saturday, $3,000. Is this activity "OK" ? And if so, how can I help his dad and grandmother see that it is ok also?You are his mother and you know best..
Historia
image1 image2 image3

Historia

Kilka słów o historii Trójcy

Waldemar Bena: "Polskie Górne Łużyce. Przyroda - Historia - Zabytki"

Trójca położona jest na Równinie Zgorzeleckiej u podnóża Gronowskich Wzgórz. W dokumencie z 1359 r. wieś figuruje pod nazwą Troschendorf, później zaś zapisywano ją jako Droschendorf (1397), Trosschendorf (1412), Trossendorf (1413), Troschendurff (1435), Troschindurf (1435, 1465), Trotzschendorf (1497) czy też Trotzendorf (1519). Przed II wojną światową wieś nazywała się Troitschendorf, natomiast po 1945 r. miejscowość nosiła prowizoryczne miana: Trocianów i Trojanów. Zdaniem niektórych badaczy dawna nazwa miejscowości wywodzi się od serbołużyckiego wyrazu „troska” oznaczającego rurkę (trzcinową). Według badacza serbołużyckiego Frido Mětška pochodzenie nazwy może się wiązać z różnymi rdzeniami, np.: trać, trawič, trojić, troć-; za podstawę musiałaby być wzięta najstarsza przekonywająca pisownia.

Podobnie jak inne wsie, Trójca już w średniowieczu uległa podziałom własnościowym. W 1340 r. mieszczanie zgorzeleccy Leubener i Helbig, otrzymują część wsi w lenno od króla czeskiego Jana Luksemburczyka. W 1398 r. Mikołaj Mertin i jego brat Piotr sprzedają fragment Trójcy Hellerom, rodzinie zgorzeleckiej, która weszła w posiadanie także Żarki nad Nysą.

Przypuszczalnie już w latach 50. XIV w. jedna z części wsi stała się własnością szpitala św. Ducha w Zgorzelcu. Pewna informacja o tym fakcie pochodzi jednak dopiero z 1412 r. Z czasem zgorzeleckie hospicjum wykupiło resztę wsi. W 1571 r. otrzymało ono również dziesięcinę przynależną biskupowi miśnieńskiemu.

W pierwszej połowie XV w. Trójca z pewnością należała do grona najludniejszych i najzamożniejszych wsi ówczesnego okręgu zgorzeleckiego. Do wniosków takich można dojść na podstawie wykazu z 1427 r., w którym podano ilość ludzi wystawionych podczas wojen husyckich przez poszczególne wsie. W 1427 r. Trójca przekazała stanom górnołużyckim ponad 40 zdatnych do walki chłopów oraz trzy wozy. Spośród wsi dystryktu zgorzeleckiego, leżących na wschód od Nysy Łużyckiej, podobną lub nieco większą liczbę ludzi wystawiły jedynie Jędrzychowice, Osiek Łużycki, Studniska, Platerówka z Zalipiem oraz Grabiszyce.

Na Zielone Świątki 1439 r. do wsi wpadła banda opryszków z położonego w pobliżu Żytawy zamku Grabštejn, która uprowadziła stąd wielkie łupy (głównie bydło). Zgorzelczanie szybko zebrali swoich żołnierzy i puścili się w pogoń za bandytami. Nieopodal zamku Grabštejn wojska zgorzeleckie pod wodzą starosty Henryka von Kottwitz (właściciela Sanic, Dobrzynia i Lipnej) pobiły raubritterów i odzyskały skradzione mienie.

Podczas wojny trzydziestoletniej mieszkańcy Trójcy doświadczyli łupiestw i gwałtów ze strony wojsk cesarskich i szwedzkich. 20 maja 1665 r. przeciągnął przez wieś elektor saski Jan Jerzy II, który objeżdżając margrabstwo górnołużyckie wracał właśnie od strony Lubania.

W 1727 r. wieśniacy z Trójcy odmówili płacenia podatków. Władze Zgorzelca wysłały do wsi wojsko, prosząc jednocześnie króla Augusta Mocnego o pomoc. Po kilku miesiącach mieszkańcy wsi spokornieli, gdy okazało się jak wielkie są koszty utrzymania żołnierzy pułkownika von Pfluga (za każdego szeregowca trzeba było płacić trzy grosze dziennie).

24 listopada 1745 r. do Trójcy zawitał król pruski, Fryderyk II Hohenzollern, którego wojska dzień wcześniej pobiły Sasów pod Henrykowem Lubańskim. 23 maja 1813 r. w pobliżu wsi toczyły się wielogodzinne krwawe boje pomiędzy Wielką Armią a wojskami sprzymierzonymi. W nocy z 23 na 24 maja sytuacja wyglądała następująco: część zachodnia wsi znajdowała się w rękach Francuzów i Sasów, natomiast we wschodnim fragmencie Trójcy bronili się Rosjanie. Skrzętni niemieccy kronikarze odnotowali straty materialne wsi. A były one niemałe.

23 maja 1813 r. spłonęło kilka domów, utracono 25 koni, 26 wołów, 110 krów, 42 świnie, 35 cielaków tudzież duże ilości zboża, żywności, przędzy, siana, słomy itp. Wszystko to zostało oszacowane na 17 539 talarów!

W1845 r. miejscowość posiadała 2 młyny wodne, 1 wiatrak, 2 olejarnie oraz 4 cegielnie dostarczające „bardzo dobrą” cegłę. Mieszkało tutaj 14 rzemieślników (w tym dwóch tkaczy) oraz 4 handlarzy. Przed II wojną światową w pobliżu wsi eksploatowano węgiel brunatny. Pracowała tutaj także brykietownia.

Kościół w Trójcy zgodnie z ustną tradycją miały wybudować zakonnice czeskie wygnane przez wojny husyckie. Jednak początki miejscowej świą-tyni są dużo wcześniejsze. Kościół istniał z pewnością przed rokiem 1346 i najprawdopodobniej został wzniesiony około połowy XIII w. Do 1486 r. był to kościół filialny podległy proboszczowi w Białogórzu. Kościół św. Piotra i Pawła jest budowlą orientowaną i jednonawową, z wyodrębnionym prezbiterium z półkolistą absydą. W okresie późnego średniowiecza dostawiono zakrystię z późnogotyckim portalem z datą 1512 r. W czasach nowożytnych przebudowano wnętrze nawy i przekształcono otwory okienne. Dobudowano także przybudówki oraz wzniesiono sygnaturkę nad nawą. W murze cmentarnym znajduje się kamienna wieża bramna z ostrołukowym prześwitem.

Na zachodnim skraju wsi napotkamy krzyż pokutny z aureolą i wize-runkiem dzidy. Przy szosie Zgorzelec - Lubań wyróżnia się swoją sylwetką budynek zajazdu (dawna willa Schwarz). Budowlę tę zaprojektował w 1897 r. znany i wzięty zgorzelecki architekt Fryderyk P. G. Röhr (1859-1930), uczeń Kaysera i von Großheima (Röhr zaprojektował m.in. słynny Pasaż w Gorlitz).

Na terenie wsi stał niegdyś słup milowy poczty saskiej. Nosił on numer 100 i ustawiony był w 1725 r. Słup trójecki miał podobno następujące inskrypcje: „Lubań 2 1/2 godziny" i „Zgorzelec 2 7/8 godziny".

W Trójcy przyszedł na świat słynny pedagog Walenty Trotzendorf (zob. rozdz. „Znani ludzie"). Rodzinny dom Trotzendorfa spłonął w 1884 r. Kiedy 6 lat później obchodzono czterechsetną rocznicę urodzin nauczyciela, wzniesiony został tutaj kamienny obelisk ku czci Trotzendorfa.

W 1845 roku miejscowość liczyła 748 mieszkańców, w 1928 r. - 887, w 1941 r. - 911, we wrześniu 1947 r. - 611, w 2000 r. -593.

Krzyż pokutny w Trójcy

Krzyż pokutny w Trójcy

2020  Wioska Trójca